Danske k c3 a6rlighed dating s c38gning event speeddating wolverhampton

Næstekærlighed er omsorg for andre mennesker og det at føle sig ansvarlig for ethvert medmenneskes velfærd uden hensyn til religion, hudfarve, alder, arbejdsevne, indkomst, uddannelse, udseende, køn, seksualitet, eller politisk standpunkt.

Mens nogle betragter det som et element i social kontrol, ser andre det kun som en form for altruisme.

I den latinske oversættelse bruges begrebet caritas. århundrede betød næstekærlighed 'den tilstand af kærlighed, som man befinder sig i eller ikke befinder sig i, når man ser på sine medmennesker; en situation eller en forsamling af mennesker, der søger at opnå den tilstand; Guds kærlighed og kærlighed til Gud.' Broderskabet var virkeliggørelsen af det ideal. århundrede betød ordet 'en optimistisk vurdering af andres gode hensigter; en handling styret af velvilje overfor de fattige eller trængende; en institution, der er oprettet som et resultat af sådan en handling.' Alt ifølge Bossy.

Næstekærlighed bliver fremholdt af et antal store religioner – deriblandt Kristendommen og Islam – som et stort gode.

Det er en afgørende fordring, som Jesus stillede i sine prædikener, nemlig at man skal elske sin Gud, sig selv og sin næste i lige høj grad.

I Sunni-islam hedder det at give almisser Zakat, og det er én af de fem søjler, som Islam bygger på.

Næstekærlighed er desuden et centralt begreb i jødisk etik.

I den buddhistiske og særligt inden for zenbuddhismen betragtes det som et tegn på den opnåede klarhed (Nirvana), at man også sidenhen lever et liv i næstekærlighed (se den ædle otteleddede vej).I samspil med højtider (liturgi) og vidnesbyrd (martyrier) er den aktive næstekærlighed (græsk: diakonia eller latin: caritas) et af de tre bærende elementer i den kristne menighed eller kirke."Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder ikke; kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt." —1.Korintherbrev 13:4–7 Mange kristne mener, at bibelens to vigtigste bud lyder: "du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke"; og: "du skal elske din næste som dig selv.Noget andet bud større end disse gives ikke." Disse sætninger er, hvad Jesus Kristus selv kaldte de to vigtigste bud (se Markus –34).Det er grundlaget for den kristne næstekærlighed, som erstatter de ti bud, der blev givet til Moses på Sinai.Det knytter gudstroen sammen med forholdene mellem mennesker, og gør det til en religiøs pligt at elske sin næste betingelsesløst.